Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə peşəkar mühasib sertifikatı

 • Ana səhifə
 • Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə peşəkar mühasib sertifikatı

Bu təlimimiz Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarını (KOS üçün MHBS) əhatə etməklə PMS imtahanı üçün I mərhələyə hazırlığı əhatə edir. Təlim prosesi “Dövlət İmtahan Mərkəzi”nin proqramı əsasında həyata keçirilir.  

 • Mühasibat Uçotu Standartlarına Giriş, maliyyə hesabatları üzrə konseptual əsaslar;
 • Hesablar və ikili qeydiyyat üsulu ilə maliyyə hesabatı;
 • KOS-lar üçün maliyyə hesabatı formaları və onun tərkib elementləri, KOS-larda sınaq balansından maliyyə hesabatlarına keçid;
 • Maliyyə bərabərliyində əməliyyatların qeydiyyatı, hesablar və ikili qeydiyyat üsulu ilə maliyyə hesabatı formalarının hazırlanması;
 • Diskontlaşdırma;
 • Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin, ehtiyatların uçotu;
 • Dövlət subsidiyaları;
 • Aktivlərin qiymətdən düşməsi;
 • Debitor borcların, ümidsiz və şübhəli borcların uçotu;
 • Kreditor borcların, alınmış avansların, gələcək dövrün gəlirlərinin və s. kreditor və debitor xarakterli hesabların, valyuta məzənnələrinin uçotu;
 • Maliyyə alətləri, gəlirlər;
 • Mənfəət vergisi və təxirə salınmış verginin, qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu;
 • Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr, işçilərin mükafatlandırılması;
 • KOS-larda PVHHH-nin hazırlanması;
 • Hiperinflyasiya;  
 • Konsolidə olunmuş maliyyə hesabatlarının hazırlanması;
 • Konsolidə olunmuş mənfəət və zərərlər haqqında hesabat;
 • Mühasibat Uçotu Üzrə Qanun və Qaydalar;
 • KOS-lar üçün Hesablar Planı.