SQL

Structured Query Language (Strukturlaşdırılmış Sorğu Dili), proqramlaşdırmada istifadə olunan və verilənlər bazasında saxlanılan məlumatların idarə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş proqramlaşdırma dilidir.

 

  • Sıfırdan SQL sorğularının yazılması
  • Cədvəl, index və digər obyektlərin yaradılması, strukturunun dəyişdirilməsi, ləğv edilməsi
  • Oracle 12c versiyasında mövcud olan funksiyalarla işləmək bacarığı – Substr, İnstr, Nvl, Trim, Replace, Reverse, Sum, Min, Max, Avg, Row_number, Rank, Lag, Lead, Listagg and so on.
  • PL/SQl-ə giriş, blokların yaradılması, dəyişən tipləri
  • Prosedur və funksiyaların yaradılması
  • Trigger və cursorla işləmək bacarığı
  • Etdiyimiz praktikalar vasitəsilə alqoritm qurmaq bacağını təkmilləşdirmək
  • z0-071 Beynəlxalq Oracle SQL sertifikat imtahanı ilə tanışlıq və hazırlıq.

 

Təlim müddəti: 3 ay

 

Təlimçi: 

Cavid Əsədullayev